Toegankelijkheid

MapGear B.V. streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op de Duurzaamheidskaart (Zoom in op uw dak) eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 8 september 2020

De toegankelijkheid van de Duurzaamheidskaart (Zoom in op uw dak) werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 september 2020.

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.

We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.Richtlijn 1.4 OnderscheidbaarMaak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.Werkpunt 1Onze website werkt niet goed voor mensen die op 400% moeten inzoomen om de tekst te kunnen lezen.
 Gevolg, aanpak en alternatief voor werkpunt 1Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Koppen mogen niet leeg zijn
(vastgesteld op 27 pagina's)
 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen
(vastgesteld op 26 pagina's)
 • [code]<input>
 • [/code] formulieronderdelen moeten een label hebben
(vastgesteld op 9 pagina's)
 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt ([code]landmark
 • [/code]) hebben
(vastgesteld op 28 pagina's)
 • De mogelijkheid om te zoomen en te schalen mag niet uitgeschakeld worden
(vastgesteld op 27 pagina's)
 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks
(vastgesteld op 28 pagina's)
 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben
(vastgesteld op 8 pagina's)
 • Extra landmarks en/of elementen met aanvullende informatie (asides) moeten op het hoogste niveau geplaatst zijn
(vastgesteld op 3 pagina's)
 • Ieder herkenningsgebied ([code]landmark
 • [/code]) moet een unieke Toegankelijke Naam hebben (die bestaat uit een [code]role[/code], [code]label[/code]of [code]title[/code])
(vastgesteld op 3 pagina's)
 • Het [code]<html>
 • [/code] element moet een [code]lang[/code] attribuut hebben
(vastgesteld op 1 pagina's)GevolgOpgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.

Plan van aanpakOpgelet: voor een geldige en volledige toegankelijkheidsverklaring moet je dit nog invullen.Toegankelijkheid PDF-documentenEr staan geen PDF-documenten op onze website.Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderenDe volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:
 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.