Aan de slag

Premies

De stad Antwerpen geeft u een steuntje in de rug bij de aanleg van een groendak. Het bedrag van de premie hangt af van het type groendak dat u aanlegt.

Hoeveel bedraagt de premie? 

In 2017:

 • 15 euro per m² voor een extensief groendak
 • 30 euro per m² voor een intensief groendak

U kan maximaal een oppervlakte van 65 m² inbrengen en 1950 euro per woning.

Alle kosten die u hebt gedaan voor de aanleg van uw groendak, komen in aanmerking. De premie bedraagt nooit meer dan honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.

Wie komt in aanmerking voor de premie?

Iedereen die eigenaar is van een woning in Antwerpen kan de groendakpremie aanvragen.

Verenigingen van mede-eigenaars (VME) in woongebouwen kunnen per wooneenheid die vlak onder het dak ligt tot een oppervlakte van 65 m² inbrengen. Zijn er dus 4 wooneenheden op de bovenste verdieping, dan kan de VME maximaal een premie voor 4 keer 65m² aanvragen.

Welke voorwaarden gelden altijd?
 • Het dak moet geïsoleerd zijn: de warmteweerstandscoëfficiënt R van het isolatiemateriaal op het dak (bestaand of nieuw) bedraagt minstens 3,5 m²K/W.
 • Het groendak heeft minstens een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag over de volledig aangelegde oppervlakte. Ook de aanleg met groendaktegels met deze lagen is toegelaten.
 • De premie is geldig voor de aanleg van een extensief of een intensief groendak, maar niet voor terrassen of paden.
 • De plaatsing moet beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap en het groendak dient minstens tien jaar in goede staat behouden te blijven. 
 • De premie moet ten laatste 1 jaar na aanleg worden aangevraagd.

Meer info over specifieke voorwaarden en bouwvoorschriften voor groendaken vindt u op de website van het EcoHuis.

Hoeveel kost het om een groendak aan te leggen?

Dat verschilt per type groendak en hangt ook af van de toestand van uw dak. Een indicatie van de kostprijs per vierkante meter (btw niet inbegrepen):

 • Extensief sedumdak met stekken: €30-40 / m²
 • Extensief sedumdak met voorgeteelde matten: €50-80 / m²
 • Extensief sedumdak met groendaktegels: €60-85 / m²
 • Half-intensief kruidendak of grasdak: €70-120 / m²
 • Intensief dak, tuindak: vanaf €100 / m²

Deze prijzen geven enkel de aanleg van een groendak weer. Ze houden geen rekening met andere werken zoals isolatie, dakdichting, koepelopstanden of aanpassing van de dakranden.

(Inschatting van de geldende prijzen in januari 2016.)

Een goede aannemer vinden

Bij de aanleg van uw groendak gaat u mogelijk met meerdere specialisten samenwerken. Allereerst laat u de onderliggende dakconstructie, isolatie en dakbedekking door een vakman controleren of aanleggen. Sommige van die dakdekkers hebben ook al ervaring met de aanleg van eenvoudige groendaken. Bent u op zoek naar een groendak op maat (als daktuin of met weinig zon), dan werkt u voor het groendakgedeelte best samen met een gespecialiseerd groenbedrijf. Deze aannemers hebben hoveniers in dienst die de juiste planten voor uw dak correct plaatsen. Indien nodig werken ze samen met tuinarchitecten om een groen ontwerp op maat te maken. 

Met deze tips kiest u gemakkelijk de juiste aannemer:

 • Vraag buren, vrienden en familie of zij ervaring hebben met een aannemer.
 • Vraag de aannemer zelf naar referenties en ervaringen van zijn klanten.
 • Kies, als dat kan, een aannemer uit de buurt. Die is het beste bekend met de regels die gelden voor uw woonplaats. Bovendien moet hij minder kilometers afleggen om tot bij u te komen: dat scheelt weer energie, CO2 en vervoerskosten.
 • Heeft de aannemer ervaring in duurzaam bouwen? Het is belangrijk dat hij weet dat u ecologisch en energiezuinig wilt (ver)bouwen. Schakel daarom een aannemer in die dezelfde prioriteiten heeft als uzelf.
 • Kies voor kwaliteit. Orde en nauwkeurigheid op de werf leveren degelijk werk op.
 • Kijk of het klikt. Een goed contact met de aannemer doet alles vlotter verlopen.

Offertes vergelijken

Tip: vraag minstens bij drie verschillende aannemers offertes aan. Op die manier kan u goed vergelijken.

Kijk goed na of de offerte volledig is. Wat is er wel, en wat niet in opgenomen? Reken de offerte altijd na. Alles moet kloppen, want dit document hebt u nodig om premies aan te vragen. Bovenaan deze pagina vindt u de algemene voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Laat u liever een extra paar ogen de offertes nakijken? Neem de documenten dan mee naar een woonkantoor in uw buurt  en vraag advies.